Press release - elektrisch vliegen in Antwerpen

Press release - elektrisch vliegen in Antwerpen

26/03/24


ASL Group introduceert de eerste elektrische vliegtuigen op de luchthaven van Antwerpen

ASL Academy, onderdeel van ASL Group, zal met de Pipistrel Velis Electro de eerste 100% elektrisch aangedreven vliegtuigen inzetten voor de opleiding van piloten op de luchthaven van Antwerpen. Deze mijlpaal markeert de inzet van ASL Group, Antwerp Airport, Skeyes en haar partners voor duurzame luchtvaart en het omarmen van innovatieve technologieën.

Antwerpen, 26 maart 2024 – Binnen de uitdagende transitie naar duurzame luchtvaart maakt ASL Group de strategische keuze een pioniersrol op te nemen.  “Afwachten zit namelijk niet in ons DNA”, vertelt Philippe Bodson – CEO ASL Group.

“Concreet presenteert ASL Group de 100% Elektrische 2-zit opleidingsvliegtuigen, waarmee ASL Academy de eerste vliegschool is in België die elektrisch vliegen aanbiedt in zijn opleidingstraject tot privaat of beroepspiloot. De elektrische vliegtuigen hebben een vliegtijd van 1 uur, wat niet genoeg is om te navigeren maar wel om de student in het begin van zijn/haar opleiding de basismanoeuvres aan te leren zoals: vluchtvoorbereidingen, taxiën, communicatie met de verkeersleiding, opstijgen, circuittraining, leren klimmen, dalen, nauwkeurig vliegen en leren landen. Deze technologie is uiteraard nog in volle ontwikkeling, maar is samen met andere duurzame alternatieven veelbelovend. Behalve de ecologische vernieuwingen in onze vestigingen (cfr. zonnepanelen, elektrische wagens, elektrisch afhandelingsmateriaal, waterzuiveringsinstallaties, etc.), en de introductie van SAF-Sustainable Aviation Fuel- tonen deze elektrische vliegtuigen het engagement van ASL Group om te investeren in duurzame luchtvaart.”

Vlaams Minister van mobiliteit en openbare werken – Lydia Peeters – “De komst van deze elektrische toestellen toont aan dat onze regionale luchthavens en de Luchthaven Antwerpen in het bijzonder uiterst geschikt zijn als proeftuin voor technologische innovaties die hand in hand gaan met duurzaamheid. Via de komst van deze elektrische toestellen wordt concreet invulling gegeven aan de strategische visie voor de regionale luchthavens die eind 2022 werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Daarin werd de duurzame ontwikkeling van de Luchthaven Antwerpen verankerd en werd ook vastgelegd dat Vlaanderen samen de luchthavenexploitanten, het voortouw zal nemen in de duurzame transitie naar een groenere luchtvaart.  Elektrisch vliegen betekent een ware revolutie voor de luchtvaartsector én heeft gunstige effecten voor zowel de omgeving, de passagiers als de piloten”, vertelt Lydia Peeters – Vlaams Minister van mobiliteit en openbare werken.

Burgemeester Stad Antwerpen - Bart De Wever "De Antwerpse luchthaven mag dan wel haar eeuwfeest gevierd hebben, ze is meer dan ooit klaar voor de toekomst. Met de indiensttreding van twee elektrische trainingsvliegtuigen bouwt onze luchthaven mee aan het duurzame, geluidsarme en efficiënte vliegverkeer van morgen. Dankzij deze investeringen kunnen piloten uit heel ons land hopelijk binnenkort ervaren wat elektrisch vliegen met zich meebrengt. En hoewel de elektrificatie van grotere vliegtuigen nu nog in de kinderschoenen staat, is de evolutie op technologisch vlak geen droom meer maar een zekerheid. Ik ben er dan ook trots op dat onze luchthaven die duurzame omslag mee vormt geeft", vertelt Bart De Wever - Burgemeester Stad Antwerpen.

CO-CEO ASL Group – Johan Maertens –  “Elektrisch vliegen betekent een grote technologische uitdaging.  Maar de innovatie gaat razendsnel dankzij steeds krachtigere batterijen.  De zakenluchtvaart speelt hierbij een belangrijke rol want het is net in ons segment met doorgaans kleinere toestellen en kortere afstanden dat de eerste elektrische vliegtuigen hun nut zullen kunnen bewijzen.  Uiteindelijk zullen elektrische vliegtuigen één van de meest milieuvriendelijke vervoermiddelen worden."

Het Management van ASL Academy kon bij de voorstudie, veiligheidsanalyse en accreditatie rekenen op de professionele en enthousiaste ondersteuning van verschillende vooraanstaande partners.

 Luchthaven Antwerpen - De luchthaven heeft in de hernieuwingsaanvraag van haar omgevingsvergunning duidelijke duurzaamheidsdoelen opgenomen om zowel de CO2-uitstoot als het geluid te verminderen. Voor het realiseren van deze doelen is goede samenwerking met al onze partners noodzakelijk. Vandaag is een mooie eerste stap in ons engagement om deze acties daadwerkelijk ook uit te voeren. We zien ASL Academy twee elektrische lestoestellen in gebruik nemen, iets meer dan 100 jaar na de opstart van de eerste vliegschool in Antwerpen. Het is mooi om deze evolutie te zien, we ondersteunen dit initiatief van ASL Group dan ook zeer graag”, vertelt Eric Dumas– CEO Antwerp Airport.

 Skeyes – De luchtvaart maakt op dit moment een revolutie door. Elektrificatie biedt een veelbelovende weg naar een schonere, groenere toekomst in de luchtvaart. “Skeyes is dan ook trots en vereerd om deel uit te maken van de ‘electric aviation community’ in ons land. Vanaf het allereerste begin hebben we die nieuwe ontluikende luchtvaarttak gevolgd en ondersteund, en we zijn vastbesloten dit te blijven doen. Als luchtverkeersleider beseffen we dat geavanceerd luchtruimmanagement een waardevolle bijdrage kan leveren om de impact van het vliegverkeer te reduceren. De ontwikkelingen van innovatieve technologieën in de luchtvaartsector vereisen een belangrijke focus op onderwijs en research. Via partnerschappen met universiteiten en onderzoeksinstellingen wil skeyes daar mee de schouders onder zetten”, vertelt Johan Decuyper - CEO Skeyes.

 BCAA  - Belgian Civil Aviation Authority - Finaal dienen nieuwe procedures steeds te worden voorgelegd aan de BCAA, dat toeziet op een professionele omkadering met respect voor bestaande regelgeving en de ultieme veiligheid.

Press release_Elektrisch vliegen_NL_PDF

More news

Do you wish to contact us?

For all inquiries or requests: visit our quote request page.