Disclaimer

Deze website is eigendom van ASL NV/BV en JetNetherlands BV

Contactgegevens: Voogdijstraat 29, B-3500 Hasselt, België      
Telefoon:  +32 (0)11 29 50 16
E-mail: sales@aslgroup.eu
Ondernemingsnummer: BTW BE 0461.940.625.

Iedereen die de website bezoekt en gebruikt, gaat expliciet akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, inclusief merken, logo’s, tekeningen, gegevens, product- of bedrijfsnamen, tekst, grafieken, ... is beschermd met intellectuele rechten en is eigendom van ASL & JetNetherlands of rechtmatige derde partijen.

Beperkte aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet bedoeld voor persoonlijke of specifieke omstandigheden en vormt bijgevolg geen persoonlijk, professioneel of juridisch advies voor een bepaalde situatie.

ASL & JetNetherlands stellen alles in het werk om te verzekeren dat de verschafte informatie volledig, correct, accuraat en up-to-date is. Ondanks deze inspanningen kunnen er fouten opduiken in de aangeboden informatie. Als de aangeboden informatie fouten bevat of als bepaalde informatie niet beschikbaar is op of via de site doet ASL & JetNetherlands er alles aan om de situatie zo snel mogelijk recht te zetten. ASL & JetNetherlands kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze site. Gelieve de sitemanager te contacteren indien u fouten opmerkt in de informatie die via de site wordt aangeboden.

De inhoud van de site (inclusief links) kan op elk moment en zonder kennisgeving aangepast, veranderd of uitgebreid worden. ASL & JetNetherlands garandeert de juiste werking van de website niet en kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de onjuiste werking of de tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van de website. ASL & JetNetherlands kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld, rechtstreeks of onrechtstreeks en op welke manier dan ook, voor schade als gevolg van het gebruik van deze site of een andere site die via links of hyperlinks met de website verbonden is, inclusief maar niet beperkt tot verlies, werkonderbrekingen, schade aan programma’s of andere informatie op het computersysteem of schade aan uitrusting, software of andere items die in het bezit zijn van de gebruiker.

De website bevat mogelijk hyperlinks naar websites of pagina’s van derden of verwijst hier mogelijk onrechtstreeks naar. De weergave van links naar deze websites of pagina’s impliceert geenszins de impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. ASL & JetNetherlands vermeldt uitdrukkelijk geen zeggenschap te hebben over de inhoud of andere eigenschappen van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor hun inhoud of eigenschappen of voor enige andere vorm van schade als gevolg van het gebruik daarvan.

Toepasselijk recht en bevoegdheid

Deze site is onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van geschillen, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt (België) bevoegd.

ASL en JetNetherlands zijn leden van EBAA EBAA